Seto noored

Siia on kogutud Setomaa noorte videod, mis valmisid  Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga.
Videote sisu eest vastutab ainuisikuliselt MTÜ Setomaa Liit ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

 

Väiko Kuningriik 2020

Mikitamäe Kooli talverõõmud

Värska Gümnaasiumi laste seto rahvakultuuri ringi laul “Lätsi alla lill”

Värska Gümnaasiumi laste seto rahvakultuuri ringi laul “Laul läts läbi Setomaa”

Värska Gümnaasiumi laste seto rahvakultuuri ringi tantsuõpetused

Meremäe Kooli laste munaloomka võistlus

Mikitamäe Kooli lapsed pärimuskultuuripäeval

Meremäe torni vaated Setomaale.  Räägib Aare Hõrn